K VESTAVNÝM TROUBÁM ZNAČKY MORA 6 KG MOUKY BABIČČINA VOLBA NA PEČENÍ ZDARMA

Kamerové a vstupní systémy

Kamerové a vstupní systémy

Hledáte zavedený spolehlivý servis kamerových a vstupních systémů v Klatovech či okolí? Jste na správné adrese! Za dobu více než 20leté působnosti jsme získali neocenitelné zkušenosti z oblasti montáže a servisu kamer, vstupních systémů, zabezpečení objektů, firem, spotřební elektroniky, domácích spotřebičů. Elektro Efekt není zaměřen jen na prodej elektrospotřebičů, ale také na poskytování velmi kvalitních a profesionálních služeb našimi techniky. Chcete pomoci s výběrem, nákupem, instalací, montáží anebo servisem kamerového, vstupního systému? 

V posledních letech nastávají čím dál větší problémy s bezpečností bytových domů. Jejich ochrana bývá nedostatečná z důvodů hrozícího nebezpečí ze strany zlodějů či vandalů. Velmi často je ohrožena vnější a vnitřní část domu nebo společenské prostory. V těchto případech by měl pomoci především kamerový systém, který disponuje mnoho výhodami. Především zaručuje neustálý monitoring všech určených prostorů a umožňuje uložení dokumentace pro případnou trestnou činnost. Dále napomáhá ke snížení vandalismu z důvodů preventivního účinku, který odrazuje případné pachatele. Kamerové systémy se staly v době digitalizace součástí lidského života a jejich spolehlivé účinky napomáhají ke zlepšení bezpečnostní situace v bytových domech.

Jednoduché řešení potíží

V dnešních bytových domech se objevují společenské místnosti jako jsou například sklepy, kolárny, posilovny, výtahy, kanceláře SVJ a bytového družstva apod., které nemají dostatečnou ochranu pro případnou trestnou činnost. Kamerový systém je vhodný do všech zmíněných oblastí a pomůže vám nejen z identifikací pachatele, ale dokáže odhalit úmyslné poškozené či hromadění nepořádku způsobené ubytovanými nebo návštěvníky. Instalace kamerového systému je velmi efektivním způsobem pro zabezpečení vašeho bytového domu.

Náležitosti instalace kamerového systému v bytových domech

Jak jistě víte, tak instalace kamerového systému má své pravidla, a to platí také pro bytové domy. Kamerový systém má za úkol monitorovat a odvrátit hrozící nebezpečí, ale také nesmí zasahovat do soukromí obyvatel domu. Samotná instalace kamerového systému ve všech společenských místnostech, vnější části bytového domu, okolí hlavního chodu není komplikovaná zejména z toho důvodu, že není vyžadován souhlas majitele či nájemce bytu.

Úřad pro ochranu osobních údajů kontroluje činnosti, které by mohly zasahovat do soukromí osob. V tomto případě se jedná zejména o to, že kamerový systém by neměl být nastaven tak, aby monitoroval jednotlivé vchody do bytů. Kamerový systém by měl být instalován s určitým záměrem směrující na ochranu společenských místností. V určitém případě existuje pravidlo, kdy je možné se souhlasem majitele nebo nájemce bytu monitorovat jednotlivé byty, ale tento proces musí být odůvodněný.

Povinnosti ke splnění instalace

Je potřeba brát zřetel na to, aby v případě instalace kamerového systému v bytovém domě byli všichni obyvatelé domu seznámeni s touto skutečností. Dále je povinností, aby zařízení, které je určené pro záznam bylo vhodně zabezpečené a nedošlo k eventuálnímu úniku dat. Obsluha tohoto zařízení je určena pouze pro vybrané osoby. Záznam by neměl být uchováván déle jak 14 dní. Ve všech místnostech, které jsou sledovány by se mělo vyskytovat upozornění s případným kontaktem na správce.

   + 420 602 439 816