POVÁNOČNÍ VÝPRODEJ - SLEVY PLATNÉ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Doprava a platba e-shop

Kupní cena a platební podmínky 

Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Sportovní 783, 339 01 Klatovy,
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 4408446389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočky v Klatovech nebo na účet č. 131252830/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočky v Klatovech (dále jen „účet prodávajícího“),
bezhotovostně platební kartou (jen pokud to nastavení softwarové nastavení eshopu umožňuje),
prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou (jen v případě zvláštní dohody s prodávajícím).

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 0. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby kupní ceny v hotovosti, platební kartou při osobním odběru, z úvěru, či v případě platby na dobírku, je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře (nebo výzvě k úhradě) prodávajícího.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. (1) občanského zákoníku se nepoužije.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu lze kupujícímu zaslat i elektronickou formou na elektronickou adresu kupujícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že podle § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
a) o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
b) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
f) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
g) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
h) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující podle § 1829 odst. (1) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v uvedené lhůtě.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím (přílohou těchto obchodních podmínek), jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 12 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, kterou lze snížit o částku, kterou zboží ztratilo na hodnotě běžným používáním nebo poškozením, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, stejným způsobem, jakým prodávající kupní cenu od kupujícího přijal; kupující souhlasí i s jiným způsobem vrácení kupní ceny. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží běžným používáním nebo poškozením je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Přeprava a dodání zboží, dodací podmínky

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Informace k ceně a způsobu dodání zboží (dopravní přepravce FOFR, PPL atd.)

Hmotnost balíkuCena s DPHDodání
0 - 15 kg149 Kčdo 3 dnů
15,1 - 30 kg199 Kčdo 3 dnů
30,1 -45 kg399 Kčdo 3 dnů
45,1 - 60 kg499 Kčdo 3 dnů
60,1 - 75 kg599 Kčdo 3 dnů
75,1 - 100 kg699 Kčdo 3 dnů
100,1 - 115 kg799 Kčdo 3 dnů
115,1 - 130 kg899 Kčdo 3 dnů
dobírka49 Kč 
Hmotnost balíkuCena s DPHDodání
Osobní odběrZDARMAihned po vyzvání vyzvednutí

Doba dodání je uvedena od odeslání balíku. Zasíláme přes přepravní společnosti GebrüderWeiss, Fofr, Česká Pošta. Hmotnost uvedená u zboží, je hmotnost včetně balení a slouží pro výpočet ceny dopravy.
Ceny doprava platí pro území České Republiky. Pro zaslání do zahraničí Vám cenu přepravy sdělíme individuálně podle vybraného zboží.

E-SHOP ELEKTRO EFEKT KLATOVY

Hledáte osvědčený e-shop s elektronikou s odběrným místem v Klatovech? Jste na správné adrese! ELEKTRO EFEKT KLATOVY provozuje od léta 2016 také e-shop s bílou technikoumalými domácími spotřebičiPC, mobilytelevize, atd. V naší nabídce naleznete elektrospotřebiče od značek Philco, Rowenta, Tefal, LG, Samsung, Panasonic, Sencor a mnoho dalších.

Za dobu více než 28leté působnosti na trhu jsme získali neocenitelné zkušenosti z oblasti elektra
a mnoho spokojených zákazníků v České Republice, ale i v zahraničí.

Pokud si nevíte s nákupem spotřební elektroniky rady, kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

Jak vlastně celý e-shop funguje?

V nabídce e-shopu najdete nejrůznější sortiment elektro zboží. Zboží, je dostupné buď na prodejně nebo na některém ze skladů e-shopu. Po objednání Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem o termínu dodání. Zboží ze skladů e-shopu je většinou na prodejně k vyzvednutí do druhého pracovního dne při objednání do 12:00 hodin. Odtud je ihned expedováno k Vám nebo Vás informujeme o možnosti vyzvednutí na prodejně.

VYBERTE SI ZBOŽÍ V E-SHOPU >> VYZVEDNĚTE NA PRODEJNĚ
 • vyberete si zboží z pohodlí svého domova v našem e-shopu
 • vytvoříte on-line objednávku
 • jakmile je zboží pro Vás připraveno k vyzvednutí, informujeme Vás telefonicky nebo e-mailem
 • zboží můžete vyzvednout kdykoliv během otevírací doby kamenné prodejny
DODÁNÍ PŘÍMO K VÁM DOMŮ NEBO DO PRÁCE

Nemůžete-li si zboží v naší kamenné prodejně vyzvednout, ať už z důvodu velké vzdálenosti nebo to nestíháte časově, můžeme Vám zboží zaslat buď přímo k Vám domů nebo můžete zadat adresu například do práce a kurýr Vám balíček doveze. 

Pro doručování zásilek využíváme služeb přepravní společnosti FOFR, Gebrüder Weiss a Česká pošta. Ať už si objednáte telefon, konvici nebo velký spotřebič jako je lednička, pračka, myčka nádobí apod., přepravní společnost obvykle doručuje menší balíčky do druhého dne, velké kusy během následujích 3 pracovních dnů od odeslání, ale je schopna za příplatek doručit zásilku už do 24 hodin od odeslání.

Zboží, ať už velké bílé spotřebičemalé domácí spotřebiče nebo televize, které máme skladem na prodejně, jsme schopni expedovat ještě v den objednání a to u objednávek přijatých do 13:00 v pracovní dny

Balíky od nás vždy odchází zabalené do modré stretch fólie a jsou přelepené lepící páskou s naším logem. Velké kusy posíláme originál zabalené, v případě, že ke zboží přidáme dárek, je opět schován pod modrou stretch fólii a přelepen lepící páskou s logem. Páska slouží jako pečeť proti neoprávněnému vniknutí do zásilky.

V případě, že se se zákazníkem domluvíme na zaslání vystaveného velkého kusu z prodejny (převážně se jedná o výprodejové zboží), zašleme ho na paletě, zabalený do několika vrstev bublinkové fólie, kartonů, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě.

Praktické je i využití služby Balíkovna České pošty, kdy si zvolíte pobočku, na kterou bude balíček zaslán a vyzvednete podle potřeby a možností. Příznivá je i cena zaslání do balíkovny - pouhých 65 Kč. Jediným omezením je hmotnost, která nesmí překročit 20 kg.Pro doručování zásilek v pásmu cca 30 km od naší kamenné prodejny využíváme převážně vlastní dopravu Efekt Elektro. Při doručení Vám můžeme za příplatek odvézt starý spotřebič a zajistit tak jeho ekologickou likvidaci a zároveň můžeme zajistit i připojení nového spotřebiče (kromě připojení plynu u sporáků).
 

ZPŮSOBY PLATBY ZA ZBOŽÍ OBJEDNANÉ V E-SHOPU ELEKTRO EFEKT KLATOVY

Možností, jak zaplatit objednané zboží v našem e-shopu je hned několik.
Záleží tak jen na Vás, která možnost Vám nejvíce vyhovuje a kterou variatnu zvolíte:

 1. při osobním odběru na prodejně můžete platit hotově, platební kartou, dárkovou poukázkouIMAGE:
 2. předem převodem na účet (zboží expedujeme až po přijetí platby na účet - může trvat až 3 dny)
 3. na dobírku (při převzetí zboží od dopravce zaplatíte hodnotu objednávky hotově přímo řidiči)
 4. platební kartou on-line (přímo v e-shopu zaplatíte objednávku přes platební bránu ComGate Payments, a.s., https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana)
 • Platba je umožněna pomocí přímé platby kartou anebo pomocí zjednodušené formy převodu v podobě bankovních tlačítek
 • Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s.:
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267

 1. na splátky od HelloBank (po vytvoření objednávky budete z e-shopu přesměrováni do prostředí banky HelloBank, kde si nastavíte splátky dle svých možností a vytvoříte úvěrovou smlouvu on-line)