Při zadání kódu PREMIUM v kategorii produktů Philco Premium sleva 10% na všechny produkty v této kategorii (platí do konce února).

Doprava a platba e-shop

Přeprava a dodání zboží, dodací podmínky

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Informace k ceně a způsobu dodání zboží (dopravní přepravce Česká Pošta, Balíkovna, Zásilkovna, Fofr, GebrüderWeiss, DHL)

Přepravní společnost

Hmotnost zásilky (kg)

Cena

Poznámka

min. (kg)

max. (kg)

Česká Pošta - balík do ruky

0

31,5

129 Kč

 

Česká Pošta - balík na poštu

0

31,5

109 Kč

 

Zásilkovna

0

10

85 Kč

nad 2 000 Kč ZDARMA

Balíkovna

0

15

65 Kč

nad 2 000 Kč ZDARMA

FOFR, GebrüderWeiss, DHL
přepravní společnost zvolíme podle konkrétního spotřebiče

30

45

399 Kč

 

FOFR, GebrüderWeiss, DHL
přepravní společnost zvolíme podle konkrétního spotřebiče

45

60

499 Kč

 

FOFR, GebrüderWeiss, DHL
přepravní společnost zvolíme podle konkrétního spotřebiče

60

75

599 Kč

 

FOFR, GebrüderWeiss, DHL
přepravní společnost zvolíme podle konkrétního spotřebiče

75

100

699 Kč

 

FOFR, GebrüderWeiss, DHL
přepravní společnost zvolíme podle konkrétního spotřebiče

100

115

799 Kč

 

FOFR, GebrüderWeiss, DHL
přepravní společnost zvolíme podle konkrétního spotřebiče

115

130

899 Kč

 

Doprava Elektro Efekt za první uzamykatelné dveře
Platí pro město Klatovy a okolí.
Je potřeba aktivní pomoci příjemce.

bez omezení váhy

0 Kč

nad 5 000 Kč ZDARMA

Doprava Elektro Efekt s výnosem a připojením
Platí pro město Klatovy a okolí. Cena za připojení je hrazena na místě individuálně dle instalovaného spotřebiče/spotřebičů.
Požadavek na připojení uvádějte do poznámky k objednávce. Budeme Vás zpětně kontaktovat.
Není potřeba aktivní pomoci příjemce, doručováno je dvoučelnnou posádkou.

bez omezení váhy

199 Kč

Připojení spotřebiče je účtováno podle konkrétního spotřebiče,
 cena Vám bude sdělena předem.

Osobní odběr
Osobní vyzvednutí v kamenné prodejně
Sportovní 783, 339 01  Klatovy

bez omezení váhy

0 Kč

Jakmile bude pro Vás zboží připraveno, pošleme Vám SMSku
nebo Vás budeme kontaktovat telefonicky.

Dodání trvá zpravidla 1 - 3 dny od odeslání zásilky. Zasíláme přes přepravní společnosti Česká Pošta, Zásilkovna, GebrüderWeiss, Fofr a DHL. Hmotnost uvedená u zboží, je hmotnost včetně balení a slouží pro výpočet ceny dopravy.
Ceny doprava platí pro území České Republiky. Pro zaslání do zahraničí Vám cenu přepravy sdělíme individuálně podle vybraného zboží.

Kupní cena a platební podmínky 

Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Sportovní 783, 339 01 Klatovy,
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 4408446389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočky v Klatovech nebo na účet č. 131252830/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočky v Klatovech (dále jen „účet prodávajícího“),
  • bezhotovostně platební kartou (jen pokud to nastavení softwarové nastavení eshopu umožňuje),
  • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou (jen v případě zvláštní dohody s prodávajícím).

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 0. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby kupní ceny v hotovosti, platební kartou při osobním odběru, z úvěru, či v případě platby na dobírku, je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře (nebo výzvě k úhradě) prodávajícího.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. (1) občanského zákoníku se nepoužije.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu lze kupujícímu zaslat i elektronickou formou na elektronickou adresu kupujícího.

Skip Pay: Využitím platební metody souhlasíte s obchodními podmínkami Skip Pay. Více o zpracování osobních údajů zde